V DOŽIVOTNÍ PÉČI

Zde jsou uvedeni psi, kteří ať už z důvodu věku, zdraví nebo povahy zůstávají doživotně v péči spolku.