K ADOPCI

Zde najdete hafany, kteří hledají domov. Někteří hledají i doživotní hrazenou péči nebo dočasnou hrazenou péči.